تاکسیرانی
تاکسیرانی

۱۳۹۶/۰۵/۰۱

  اهداف،برنامه ها و فعالیتها در حوزه  تاکسیرانی    

برنامه ریزی

  • طراحی مدل بهینه یابی ظرفیت تعداد تاکسی مورد نیاز
  • به هنگام سازی و اصلاح خطوط
  • بررسی قیمت تمام شده خدمات تاکسی،آژانسها مسافربرها،سرویس مدارس و... در سال های آتی
  • هوشمندسازی خدمات به شهروندان
  • تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات و بروزرسانی

کنترل و نظارت

  • ساماندهی مسافربرهای شخصی
  • نظارت و بازرسی آژانسها تاکسی تلفنی ها، مسافربرهای شخصی،تاکسی و ...
  • نمودار جابجایی روزانه مسافر
  • نظارت و سرویس دهی به دانش آموزان
  • پایش عملکرد خطوط

تجهیز و توسعه زیرساخت های حوزه تاکسیرانی

  • راه اندازی تاکسی 133
  • ارتقاء کمی و کیفی ناوگان تاکسی

آموزش

  • برگزاری دوره های آموزشی و پایش اثربخشی دوره ها

 

 

 

 

 

 

 

footer banner