• صفحـه اصلی
  • اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه
اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه
اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

۱۳۹۹/۰۱/۳۰

اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

 

 

 

 

footer banner