اخلاق شهروندی
اخلاق شهروندی

۱۳۹۹/۰۶/۰۱

 

شهر و گسترش جمعیت ساکنان آن، مستلزم رعایت مقررات و قوانین خاص خود است. فارغ از این مسأله تعامل در شهر تفاوت‌های اساسی با دیگر سکونتگاهی انسانی دارد.

 تعریف ساده‌ای که برای اخلاق شهروندی می‌توان عنوان کرد عبارت است از: «هر نوع مشارکت و قانونی که از نظر افراد جامعه دارای ارزش باشد و بتواند در بین جامعه هماهنگی ایجاد کند و تنش‌ها را از بین ببرد، اخلاق شهروندی خوانده می‌شود.» البته این مفهوم در جوامع گذشته چندان مورد توجه نبوده است چون هرکس دارای اختیار و آزادی عمل در «چاردیواری» خویش بوده است.

این در حالی است که اندازه و نوع آزادی عمل در فضای شهری و آپارتمان‌نشینی امروزه تعریفی کاملا متفاوت دارد. در شهر نحوه استفاده از فضاهای عمومی همچون پارک‌ها یا وسایل نقلیه همگانی، حتی رفتن به سالن سینما یا شرکت در یک کنسرت موسیقی آداب خاص خود را نیاز دارد.

 درک و نهادینه سازی اخلاق شهروندی امری بسیار مهم است که نظم و امنیت جامعه را در خود نهان دارد ...

 

footer banner