• صفحـه اصلی
  • افزایش بهای خدمات(کرایه) اتوبوس، مینی بوس و سرویس های در بستی،آژانس های تاکسی تلفنی و مسافربرهای شخصی از اول تیر ماه 1398
افزایش بهای خدمات(کرایه) اتوبوس، مینی بوس و سرویس های در بستی،آژانس های تاکسی تلفنی و مسافربرهای شخصی از اول تیر ماه 1398
افزایش بهای خدمات(کرایه) اتوبوس، مینی بوس و سرویس های در بستی،آژانس های تاکسی تلفنی و مسافربرهای شخصی از اول تیر ماه 1398

۱۳۹۸/۰۳/۲۷

 بهای خدمات (کرایه) اتوبوس و مینی بوس و سرویس های در بستی

 

بهای خدمات (کرایه) آژانس تاکسی تلفنی-تاکسی 133 و مسافربرهای شخصی

 

footer banner