اولین سفر جاده ای در سال ۱۸۸۸
اولین سفر جاده ای در سال ۱۸۸۸

۱۳۹۸/۰۸/۰۱

اولین سفر جاده ای درسال 1888 توسط برتابنز، همسرکارل بنز،ا انجام شد که وی با خودرو بنز پتنت-موتورواگن از مانهایم به فورتزهایم،سفر کرد. این سفر  در دو روز و به مسافتی حدود 106 کیلومتر بود. 

footer banner