• صفحـه اصلی
  • بازدید از مدارس شهر طرقبه در خصوص بررسی وضعیت ترافیکی و سرویس دهی به دانش آموزان
بازدید از مدارس شهر طرقبه در خصوص بررسی وضعیت ترافیکی و سرویس دهی به دانش آموزان
بازدید از مدارس شهر طرقبه در خصوص بررسی وضعیت ترافیکی و سرویس دهی به دانش آموزان

۱۳۹۹/۰۶/۱۸

بازدید از مدارس شهر طرقبه در خصوص بررسی وضعیت ترافیکی و سرویس دهی به دانش آموزان با حضور جناب سرهنگ ایزدی و مهندس لری مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

footer banner