• صفحـه اصلی
  • باز سازی سه دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی شهر طرقبه
باز سازی سه دستگاه اتوبوس  ناوگان حمل و نقل  عمومی شهر طرقبه
باز سازی سه دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی شهر طرقبه

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه ، سه دستگاه اتوبوس با اعتبارششصد میلیون تومان باز سازی می گردد که یک دستگاه آن آماده خدمت رسانی و دو دستگاه دیگر بزودی به ناوگان اضافه میگردند.

 


 

footer banner