• صفحـه اصلی
  • برخورد با خودروهای دودزا و الاینده در شهر طرقبه
برخورد با خودروهای  دودزا و الاینده  در شهر طرقبه
برخورد با خودروهای دودزا و الاینده در شهر طرقبه

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

 

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه مهدی لری مدیر عامل این سازمان در جلسه ستاد معاینه فنی بیان کرد: با خودرو های دودزا برخورد خواهد شد، گاهی ممکن است خودرویی دارای معاینه فنی هم باشد اما دودزا بوده یا نقص فنی داشته باشد این خودروها نیز توسط  ماموران اعمال قانون می‌شوند.

 در این جلسه خاموش کردن اتوبوس ها و خودرو ها ی سنگین در پایانه ها و نظارت و بازدید مستمر از مرکز معاینه فنی  نیزمورد بررسی قرار گرفت .

 

 

 

 

footer banner