• صفحـه اصلی
  • بررسی و ساماندهی وضعیت آژانس های تاکسی تلفنی سطح شهر طرقبه
بررسی و ساماندهی وضعیت آژانس های تاکسی تلفنی سطح شهر طرقبه
بررسی و ساماندهی وضعیت آژانس های تاکسی تلفنی سطح شهر طرقبه

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

 بررسی و ساماندهی وضعیت آژانس های تاکسی تلفنی سطح شهر طرقبه

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه در جلسه ای با حضور مسئولین اداره صمت،تعزیرات، اماکن و اتحادیه ها وضعیت آژانس ها مورد بررسی قرار گرفت.

 

footer banner