• صفحـه اصلی
  • برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان رضوی به میزبانی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری طرقبه
برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان رضوی به میزبانی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری طرقبه
برگزاری جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان رضوی به میزبانی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری طرقبه

۱۳۹۹/۰۶/۰۴

   جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان رضوی به میزبانی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری طرقبه با حضور اعضای شورا ،مدیران شهرستان مشهد ، طرقبه شاندیز و کارشناسان مربوطه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی طرح ها تهیه شده در خصوص معضلات ترافیکی  دوراهی طرقبه  شاندیز به مشهد ، طرح نهایی نیز به  تصویب شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

footer banner