• صفحـه اصلی
  • تخصیص وام توسط کمیته امداد شهرستان برای خرید 30 دستگاه تاکسی
تخصیص وام توسط کمیته امداد شهرستان برای خرید 30 دستگاه تاکسی
تخصیص وام توسط کمیته امداد شهرستان برای خرید 30 دستگاه تاکسی

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری طرقبه طی جلسه ای با حضور مسئولین این سازمان و کمیته امداد شهرستان مقرر گردید برای خرید 30 دستگاه تاکسی ، وام هایی با سود چهارصد به ۳۰نفر متقاضی واجد الشرایط و تحت پوشش پرداخت میگردد.

 

 

footer banner