• صفحـه اصلی
  • تکمیل قطار برقی مشهد-گلبهار-چناران نیازمند اختصاص اعتبار است
تکمیل قطار برقی مشهد-گلبهار-چناران نیازمند اختصاص اعتبار است
تکمیل قطار برقی مشهد-گلبهار-چناران نیازمند اختصاص اعتبار است

۱۳۹۹/۰۳/۲۲

نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز:

33کیلومتر این مسیر آماده ریل‌گذاری است و ردیف بودجه ملی دارد اما به عنوان بزرگترین پروژه درون شهری استانی، نیازمند یک اعتبار ویژه است که از اعتبار آخرین سفر استانی هیئت دولت مقداری اختصاص یافته است و بقیه نیز باید اختصاص پیدا کند .

در حوزه گردشگری چناران و گلبهار و گلمکان و طرقبه و شاندیز باید تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود چرا که  این شهرستان‌ها به مشهد بسیار نزدیک هستند و می‌توان از ظرفیت گردشگری آنها برای زوار استفاده کرد.

footer banner