• صفحـه اصلی
  • جایگاه CNG شهر طرقبه مشکلی در عرضه سوخت ندارد
جایگاه CNG شهر طرقبه مشکلی در عرضه سوخت ندارد
جایگاه CNG شهر طرقبه مشکلی در عرضه سوخت ندارد

۱۳۹۹/۱۰/۰۹

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه به نقل از مدیرعامل این سازمان جایگاه CNG شهر طرقبه مشکلی در عرضه سوخت ندارد.

مهندس لری مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه بیان کرد : با توجه به سوالات شهروندان خوب شهر طرقبه در خصوص جایگاه CNG به استحضار شهرندان عزیز می رساند که تعمیرات این جایگاه دو هفته پیش به اتمام رسیده است و مشکلی در عرضه سوخت از سوی جایگاه وجود ندارد اما با توجه به مکاتبات انجام شده با شرکت گاز کاهش فشار گاز باعث خسارات سنگین به جایگاه می شود به همین منظور باید با توجه به وضع موجود جایگاه را مدیریت کرد.

وی افزود : با توجه به شرایط موجود امکان استفاده‌ی همه ساعات و روزها از جایگاه وجود ندارد ، امیدواریم هرچه زودتر مشکل فشار گاز برطرف و شهروندان بتوانند از این جایگاه همه روز استفاده نمایند.

footer banner