• صفحـه اصلی
  • جلسه تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری طرقبه در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد
جلسه تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری طرقبه در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد
جلسه تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری طرقبه در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد

۱۳۹۹/۰۶/۲۲

در این جلسه که با حضور سرپرست شهرداری مهندس باقری، مدیریت معماری و شهرسازی  ، رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه و مشاور  برگزار گردید ، فرایند تدوین نهایی بخش عملیاتی برنامه مربوط به کارگروه های خدمات مدیریت و شهرسازی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از محور های مهم مورد بحث در این جلسه میتوان به ، لزوم تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر واقعیت های روز و شرایط اقتصادی حاکم، توجه به پروژه ها و طرح های در دست اقدام و پیگیری جهت تصویب طرح در مراجع بالا دستی و ذیصلاح اشاره نمود.

footer banner