• صفحـه اصلی
  • جلسه هم اندیشی با دانشگاه بینالود در خصوص مباحث ترافیکی و حمل و نقل شهری
جلسه هم اندیشی با دانشگاه بینالود در خصوص مباحث ترافیکی و حمل و نقل شهری
جلسه هم اندیشی با دانشگاه بینالود در خصوص مباحث ترافیکی و حمل و نقل شهری

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

جلسه هم اندیشی دانشگاه بینالود با سازمان حمل و نقل در خصوص مباحث ترافیکی و حمل و نقل شهری با حضور مدیر سازمان

 

 

 

 

footer banner