جلسه هیات مدیره شرکت پنج دره ارغوان
جلسه هیات مدیره شرکت پنج دره ارغوان

۱۳۹۹/۱۱/۲۷

جلسه هیات مدیره شرکت پنج دره ارغوان در خصوص عملیات ژئوتکنیک سد و احداث  استخر  ذخیره آب  در محل پروژه با حضور نمایندگان محترم  شورای شهر طرقبه برگزار گردیدقبل از جلسه اعضای جلسه از عملیات اجرایی زئوتکنیک در محل بازدید نمودند .

 

 

 

footer banner