خرید مینی بوس برای خطوط شهر طرقبه
خرید مینی بوس برای خطوط شهر طرقبه

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

جلسه با آقای دکتر مسلم خانی مدیر عامل اتحادیه سازمان اتوبوسرانی کشور و مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه اقای مهندس لری  در خصوص خرید مینی بوس برای خطوط شهر طرقبه هم اکنون در تهران.

footer banner