• صفحـه اصلی
  • خط کشی محله عنبران به طول 8 کیلومتر توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه
خط کشی محله عنبران به طول 8 کیلومتر توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه
خط کشی محله عنبران به طول 8 کیلومتر توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

گزارش تصویری

خط کشی محله عنبران به طول 8 کیلومتر توسط سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری طرقبه

 

 

footer banner