• صفحـه اصلی
  • دکتر صمیمی مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور به عنوان سرپرست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشورانتخاب شد
دکتر صمیمی مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور به عنوان سرپرست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشورانتخاب شد
دکتر صمیمی مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور به عنوان سرپرست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشورانتخاب شد

۱۳۹۹/۱۲/۰۴

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، در پی استعفای مهندس سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور، صبح امروز یکصدو نود و پنجمین جلسه هیات مدیره اتحادیه تشکیل و دکتر محمدرضا صمیمی مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور به عنوان سرپرست اتحادیه انتخاب شد.

footer banner