• صفحـه اصلی
  • سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) راه اندازی شد.
سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) راه اندازی شد.
سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) راه اندازی شد.

۱۳۹۸/۱۰/۱۹

 سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) جهت ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک کشور، توسط اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کل کشور راه اندازی شده است.

جهت اطلاع بیشتر می توانید به سایت  https://symfa.ir/  مراجعه نمائید.

footer banner