فرهنگ استفاده از اتوبوس/قسمت سوم
فرهنگ استفاده از اتوبوس/قسمت سوم

۱۳۹۹/۰۷/۲۸

اتوبوس ظرفیت مشخص دارد

از دیگر مشکلاتی که در فرهنگ اتوبوس سواری ما مشاهده می‌شود به زور سوار اتوبوس شدن است. البته به شما حق می‌دهیم که گاهی وقت‌ها با ازدحام بیش از حد مسافر رو به رو شوید. اما این دلیلی بر به زور سوار شدن و دیگران را اذیت کردن نمی‌شود با اتوبوس‌ بعدی بیایید یا از مترو و تاکسی استفاده کنید. دست کم بهتر از این است که هم خودتان و هم دیگران را تحت فشار قرار دهید یا دست کم چند دقیقه‌ای زودتر راه بیفتید تا دچار این دردسرها نشوید ...

footer banner