فرهنگ استفاده از اتوبوس/ قسمت اول
فرهنگ استفاده از اتوبوس/ قسمت اول

۱۳۹۹/۰۷/۱۶

اول پیاده شدن بعد سوار شدن

قاعده همه وسایل نقلیه عمومی، این است که در ابتدا سواره‌ها پیاده و سپس پیاده‌ها سوار شوند از دیگر مشکلات اتوبوس سواری این است که پیاده‌ها به سمت درهای اتوبوس هجوم می‌برند و پیاده شدن را بسیار دشوار می‌کنند که این امر،‌در زمان حرکت اتوبوس اختلال ایجاد می‌کند. در خطوط غیر تندرو هم، لازم نیست از وسط جمعیت عبور کنید تا کارتتان را بزنید. حتی گاه کارت خود را می‌توانید به راننده یا یک مسافر نزدیک تر بدهید تا برای شما بزند. اول سعی کنید پیاده‌ها سوار شوند سپس اقدام به زدن کارت خود کنید ...

footer banner