• صفحـه اصلی
  • ورود بیش از 14 میلیون خودرو به شهر طرقبه در سال 1399
ورود بیش از 14 میلیون خودرو به شهر طرقبه در سال 1399
ورود بیش از 14 میلیون خودرو به شهر طرقبه در سال 1399

۱۴۰۰/۰۲/۰۵

 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه بیان کرد: آمار ورود خودرو نسبت به سال گذشته با توجه به محدودیت های ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت کاهش شیوع این ویروس بیش از ۲۷ درصد کاهش داشته است .

وی افزود این رقم در سال گذشته حدود19 میلیون و در سال 1399  به 14 میلیون رسیده است،  که با توجه به امار گرفته شده از مرکز کنترل ترافیک بیشترین امار ورود خودرو در مردادماه حدود یک میلیون هفتصد هزار خودرو و کمترین در فروردین ماه حدود سیصد نود هزار خودرو ثبت شده است.

 

footer banner