• صفحـه اصلی
  • کاهش 35 درصدی ورودی خودرو به شهر طرقبه در اردیبشهت ماه سال جاری به علت شیوع ویروس کرونا
کاهش 35 درصدی ورودی خودرو به شهر طرقبه در اردیبشهت ماه سال جاری به علت شیوع ویروس کرونا
کاهش 35 درصدی ورودی خودرو به شهر طرقبه در اردیبشهت ماه سال جاری به علت شیوع ویروس کرونا

۱۳۹۹/۰۳/۱۲

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در اردیبهشت ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  با توجه به شیوع ویروس کرونا حدود35 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در اردیبهشت ماه یک میلیون  صد هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون ششصد چهل هزار خودرو ثبت شده است.

footer banner