• صفحـه اصلی
  • گزارش تصویری از توزیع مواد ضدعفونی و ماسک توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه
گزارش تصویری از توزیع مواد ضدعفونی و ماسک توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه
گزارش تصویری از توزیع مواد ضدعفونی و ماسک توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

۱۳۹۹/۰۶/۰۶

توزیع مواد ضدعفونی و ماسک توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه به  آژانس های تاکسی تلفنی سطح شهر

 

 

 

 

 

 

 

footer banner