گزارش عملکرد آذر ماه 1398
گزارش عملکرد آذر ماه 1398

۱۳۹۸/۱۰/۰۱

گزارش ترافیکی :

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

1

اصلاح و نصب گاردریل های سطح شهر

5

2

نصب گاردریل امام زادگان1

1

3

نصب گاردریل عنبران بین 4 و 6

1

4

نصب گاردریل مسیر طرقدر کوهساران (هتل بام)

1

5

بررسی بودجه و مکاتبه با آقای شهردار جهت اضافه کردن بودجه

2

6

هماهنگی با مشاور طرح برنامه به جهت بررسی پروژه های درخواستی سازمان

1

7

بازدید از مسیر حصار پل اول تا پل دوم و اصلاح تجهیزات ترافیکی

1

8

تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت عقد قرارداد با پیمانکار

1

9

پیگیری متعدد جهت برگزاری بازدید میدانی برای پل های عابر سطح شهر

6

10

مکاتبه با شهردار محترم جهت تعیین تکلیف پروژه های عمرانی سازمان

1

11

تهیه لیست کلیه صورتجلسه های شورای ترافیک شهرستان

2

12

تهیه و پیگیری نقشه رینگ قطار شهری و پل پرتوی برای آقای شهردار

1

13

تهیه گزارش از کلیه مکاتبات گذشته از سال 95 تا 98 با واحد عمران

1

14

بازدید پارکینگ ملک آقای سلیمانی امام خمینی12

3

15

تهیه نقشه دوربرگردان تکتم و اخذ امضاء پلیس محترم راهور

1

16

تهیه نقشه محل پیشنهادی پارک معلولین و ناتوانان جسمی

1

17

تهیه لیست کارهای ترافیکی سال98 جهت تنظیم پاورپویینت

1

18

پیگیری جهت مسقف کردن پل های عابر پیاده

1

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

19

پیگیری جهت اجرای روشنایی ایستگاه اتوبوس سطح شهر

3

 

20

پیگیری جهت اجرای سازه ایستگاه اتوبوس شهرک نگین ، مسکن جوانان و مهر

3

 

21

هماهنگی با شرکت برق جهت برگزاری جلسه بابت چراغ های چشمک زن

2

 

22

مکاتبه با آقای یزدان پناه معاونت استاندار جهت دسترسی های مشترک طرقبه شاندیز

1

 

23

پیگیری جهت نصب چراغ چشمک زن سه راهی نقندر

3

 

24

پیگیری متعدد بابت چراغ های چشمک زن از شرکت برق

1

 

25

لیست تجهیزات نصب شده برای چالیدره تهیه و مکاتبه گردید

 

 

26

طرح ترافیکی کوچه مخابرات

1

 

27

هماهنگی با آقای دکتر گوهری برای موضوع دسترسی ها

2

 

28

نامه مکاتبات ریلی دانشگاه اصفهان

3

 

29

نصب گاردریل به طول 350 متر طول

3

 

30

پیگیری پل های عابر پیاده فاکتورهای عقب افتاده

1

 

31

پیگیری جهت مکاتبه با پروژه قاصدک توسط فرمانداری

2

 

32

پیگیری جهت مکاتبه با شهرداری برای مطالعات ریلی از طرف آقای جویباری

1

 

33

تهیه آمار ورودی خودرو آبان و آذر ماه

2

 

34

بررسی و چک دوربین ها جهت پاسخ مکاتبات پلیس راهور و انتظامی

5

 

35

تهیه پلان هندسی مسیر پاچنار (4واریانت) 65 متر

 

4

36

تهیه پلان هندسی و ترافیکی تقاطع ورودی چالیدره – طول مسیر 150 متر

 

1

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

ردیف

نوع فعالیت

توضیحات

مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات داخلی سازمان

کمیسیون شهرسازی ( 3 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

12 مورد

 

برنامه راهبردی  (2مورد)

کارگروه ماده18

هیئت مدیره (روز حمل و نقل)

مسافربرهای شخصی

کمیته ساختار

معاینه فنی

پل پرتوی

ارغوان دره

 

 

2

 

 

 

 

 

جلسات بیرونی و مأموریت

 

دفتر امور شهری- استانداری (2 مورد)

 

 

 

 

 

 

19 مورد

دبیرخانه شورای ترافیک- استانداری ( 2 مورد)

سرویس مدارس-استانداری

همایش روز حمل و نقل – هتل ثامن

همایش حمل و نقل – هتل پارس

نظام مهندسی-نظام مهندسی خراسان

شورای ترافیک-سازمان ترافیک مشهد (3مورد)

سرویس دهی به کنگ و کنگ و ازغد-بخشداری

بازدید میدانی-سطح شهر (4مورد)

سرویس مدارس-آموزش و پرورش (2مورد)

 

3

سرویس دهی هفتگی به نمازگزاران محترم جمعه

طرقدر-جاغرق عنبران-شهرک  بوستان-حصار-مسجدالاقصی-مسجد سبحان-شریعتی-قاسم آباد (بلوار میثاق و خیابان نهضتت و داخل طرقبه)

20دستگاه مینی بوس
25دستگاه اتوبوس

4

سرویس دهی و اعزام اتوبوس و مینی بوس به ادارات، ارگانها و شهروندان در مراسمات مختلف

مدارس (4دستگاه اتوبوس)

 

 

11 دستگاه اتوبوس

4ستگاه مینی بوس

بسیج خواهران (1دستگاه اتوبوس)

شهروندان (6دستگاه اتوبوس)

نیروی انتظامی-پلیس امنیت ( 1 دستگاه مینی بوس)

کمیته امداد ( 1دستگاه مینی بوس)

سرویس کارکنان شهرداری (2دستگاه مینی بوس)

ردیف

نوع فعالیت

مورد

توضیحات

5

نظارت و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل

صبح ها

 

عصرها

6

نظارت بر وانت بارها، مسافربر شخصی ، آژانس و سرویس مدارس

هفتگی

 

7

هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

موردی

 

8

بازدید روزانه از کار پیمانکار مکانیک تعمیرگاه

روزانه

 

9

بازدید و نظارت از مرکز  معاینه فنی

دوره ای

 

10

بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز CNG

دوره ای

 

11

ثبت نام اتوبوسها آژانسها وانت بار ها و خودروهای سنگین در سامانه جامع آمار حمل و نقل

40 مورد

 

12

صدور و تمدیدخودروهای دیزیلی در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت

3مورد

 

13

نظارت بر GPS مینی بوس ها و اتوبوس ها و تهیه گزارش

موردی

 

14

ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری-دبیرخانه

278  مورد

 

15

ثبت و صدور مأموریت ، مرخصی و اضافه کار نیروهای سازمان

موردی

 

16

تشکیل پرونده رانندگان ( آژانس ، وانت بار، خودروهای سنگین)

37 مورد

 (وانت 22مورد- آژانس 11 مورد- مسافربر شخصی 1مورد- سرویس مدرسه3مورد )

17

صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان (آژانس-سرویس مدرسه)

30 مورد

 

18

صدور و تمدید پروانه فعالیت و اشتغال خودروهای وانت و سنگین

وانت 63 مورد

خودروهای سنگین پروانه اشتغال 8مورد پروانه فعالیت 9مورد

 

19

کارواش

اتوبوس  47                                         مینی بوس 16

ماشین آلات و خودروهای سنگین   79         متفرقه 56

 

20

تعمیرات

اتوبوس 114                      خودروهای شهرداری 10

21

تعداد کارت های صادره معاینه فنی

  3768   کارت بنزینی

22

تهیه و تنظیم صورتخلاصه هزینه های انجام شده

 

23

تکمیل اسناد و ثبت فیش های مالی سازمان

 

24

برنامه ریزی و هماهنگی کلیه جلسات سازمان

 

25

برگزاری جلسات ستاد معاینه فنی-مسافربرهای شخصی- آژانس های تاکسی تلفنی و تاکسی 133-سرویس مدارس

 

26

نظارت بر امور تاکسی 133

 

27

تهیه و صدور صورت وضعیت مالی پیمانکاران سازمان

 

28

برنامه ریزی و انجام بازرسی های مجوز تردد خودرو،سرویس مدارس

 

29

هماهنگی و جایگزینی سرویس های نمازجمعه

 

30

برگزاری جلسات متعدد جهت رفع مشکلات رانندگان

 

31

پیگیری مشکلات مردمی در قبال خط و اتوبوس و مینی بوس

 

32

بازدید روزانه از کارواش و پارکینگ

 

33

تحویل نامه های اداری و غیر اداری

 

34

هماهنگی کلیه امور چاپخانه

 

35

خرید لوازم مورد نیاز سازمان و خرید لوازم اداری و خرید روغن جهت اتوبوسها بازدید فنی کلیه اتوبوس ها توسط مکانیک

 

36

پیگیری واریز تراکنش من کارتها رانندگان اتوبوس و مینی بوس

 

37

بررسی آمار ورودی شهر

 

38

نظارت روزانه دوربین های سطح شهر

 

39

ثبت نام و تأیید رانندگان سرویس مدارس در سامانه سپند 7 مورد

 

 

 

 

 

 

 

footer banner