گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 1399
گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 1399

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

 

 

گزارش ترافیکی:

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

1

خط کشی محوری سطح شهر

2

مرتب کردن نیوجرسی های اول جاده شاندیز

3

تعویض بشکه های شکسته (معلم-تأمین اجتماعی

4

قرارداد دوربین ها

5

استعلام دوربین های ترافیکی ثبت تخلف

6

دریافت شرح خدمات تقاطع ورزش از سیوان شرق

7

جانمایی دوربین های پلاک خوان به همراه پلیس راهور و فرمانداری

8

هماهنگی جهت خرید رنگ برای ماشین خط کشی از آقای محمودی

9

هماهنگی با چالیدره برای خط کشی پارکینگ شماره1

10

هماهنگی جهت تغییر نرده های روبروی تإمین اجتماعی (دومرحله)

11

سرعتگیر مسیر جاغرق

12

هماهنگی بابت پایه های نصب دوربین (اول امام رضا37-روبروی حسینیه علی اصغر)

13

هماهنگی به جهت جمع آوری ایستگاه اتوبوس آخر جاغرق

14

هماهنگی جهت جمع آوری گاردریل کنار مسجد جامع گلستان

15

هماهنگی بابت عقد قرارداد گاردریل

16

پیگیری چراغ چشمک زن اول دوراهی

17

هماهنگی و پیگیری بابت نصب چراغ فلش اول دوراهی

18

هماهنگی جهت رنگ آمیزی سرعتکاه بین امام 43 و 41

19

هماهنگی جهت اصلاح تجهیزات ترافیکی طرقدر23 تا انتها 11

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

20

پیگیری نامه و صورتجلسه اول تحویل جاده شاندیز به شهرداری

21

پیگیری و مکاتبه برای خرید تجهیزات ترافیکی (گل میخ و چشم گربه ای)

22

هماهنگی جهت نصب سرعتگیر طرقدر34 و امام رضا6

23

هماهنگی و تهیه نامه گام های سیبنایی

24

هماهنگی و بازدید هیئت پارکینگ

25

هماهنگی جهت جابجایی نیوجرسی های دوربرگردان تکتم

26

بازدید از میدان طرقدر به سمت طرقدر 23 ابلاغ مشکلات به پیمانکار

27

بازدید از صاحب الزمان16

28

پیگیری صاحب الزمان13 (کوچه مخابرات)

29

بررسی آمار ورودی شهر

30

نظارت روزانه دوربین های سطح شهر

31

خرید تابلو نقطه حادثه خیز

32

خرید تابلو هدایت مسیر

33

یکطرفه کردن مسیر امام زادگان 1

34

اصلاح آیلند میانی سمت دانشگاه بینالود

35

اصلاح لچکی ورودی از سمت امام رضا به تقاطع ورزش (دادستان)

36

اصلاح ورودی به سمت خ آشتی

37

اصلاح سرعتگیر پلاستیکی خ آشتی

38

نصب تابلو ایستادن ممنوع روبروی گل فروشی تکتم

39

انسداد مسیر تپه وحیدبه آباد

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

40

انسداد مسیر دره داغستان

41

اصلاح نیوجرسی های روبروی تکتم

42

هماهنگی با واحد خدمات شهر بابت نظافت آیلند میانی معلم

43

شرکت در جلسه طرح های ترافیکی

44

هماهنگی با پیمانکار جهت نصب فلش خروجی طرقبه

45

هماهنگی جهت نصب تابلو و اصلاح سرعتگیر مسیر جاغرق

46

هماهنگی جهت جابجایی پایه چراغ بلوار امام خمینی وسط میدان شورا

47

دعوت از پیمانکار جهت توضیحات شرح خدمات

48

فرهنگان ناحیه 4 طرح ترافیکی (میدان)

49

چراغ چشمک زن بلوار فرهنگ

50

تابلو ورود ممنوع جاغرق

51

ارائه آمار گزارش تصادفات

52

تابلو سرعتگیر مسکن جوانان

تهیه طرح های ترافیکی

طراحی مسیر حصار حدفاصل حصار 11 الی حصار 19  (420 متر )

تهیه طرح میدان قالی شویی  ( 2500 متر مربع )

جلسه شورای ترافیک شهرستان مورخ 99/2/3 در خصوص  دفاع از طرح تقاطع امام خمینی

جلسه کارگروه ترافیک شهرداری طرقبه (بررسی طرح های 10 گانه نامه به شماره 136 مورخ 9/2/99)

ردیف

نوع فعالیت

توضیحات

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات داخلی سازمان

کمیسیون شهرسازی ( 3مورد)

هیئت مدیره

شرح خدمات تقاطع ورزش (2مورد)

تأمین نیرو (2مورد)

تصویب طرح های ترافیکی (2مورد)

بررسی صورتجلسه فرمانداری

 

2

 

جلسات بیرونی و مأموریت

 

دفتر امور شهری و دفتر فنی استانداری (4 مورد)

شورای ترافیک-فرمانداری

3

نظارت بر امور تاکسی 133

4

برنامه ریزی و انجام بازرسی های مجوز تردد خودرو

5

برگزاری جلسات متعدد جهت رفع مشکلات رانندگان

6

پیگیری مشکلات مردمی در قبال خط و اتوبوس و مینی بوس

7

بازدید روزانه از کارواش و پارکینگ

8

تحویل نامه های اداری

9

هماهنگی کلیه امور چاپخانه

10

خرید لوازم مورد نیاز سازمان و خرید لوازم اداری و خرید روغن جهت اتوبوسها بازدید فنی کلیه اتوبوس ها توسط مکانیک

11

پیگیری واریز تراکنش من کارتها رانندگان اتوبوس و مینی بوس

12

تعداد کارت های صادره معاینه فنی

13

تعمیرات

14

تهیه و تنظیم صورتخلاصه هزینه های انجام شده

ردیف

نوع فعالیت

 

15

نظارت و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل

 
 

16

نظارت بر وانت بارها، مسافربر شخصی ، آژانس

 

17

هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

 

18

بازدید روزانه از کار پیمانکار مکانیک تعمیرگاه

 

19

بازدید و نظارت از مرکز  معاینه فنی

 

20

بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز CNG

 

21

ثبت نام اتوبوسها آژانسها وانت بار ها و خودروهای سنگین در سامانه جامع آمار حمل و نقل

 

22

صدور و تمدید پروانه فعالیت خودروهای دیزیلی در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت

 

23

نظارت بر GPS مینی بوس ها و اتوبوس ها و تهیه گزارش

 

24

ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری-دبیرخانه

 

25

تشکیل پرونده رانندگان ( آژانس ، وانت بار، خودروهای سنگین)

 

26

صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان (آژانس-مسافربر شخصی)

 

27

صدور و تمدید پروانه فعالیت و اشتغال خودروهای وانت و سنگین

 

28

کارواش

 

29

تکمیل اسناد و ثبت فیش های مالی سازمان

 
 

 

 

 

 

footer banner