گزارش عملکرد بهمن ماه 1398
گزارش عملکرد بهمن ماه 1398

۱۳۹۸/۱۲/۰۱

 

 

گزارش ترافیکی :

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

1

هماهنگی جهت جانمایی نیوجرسی در پیاده رو بلوار فرهنگ

2

مکاتبه با واحد عمران جهت احداث سرعتکاه آسفالتی

3

هماهنگی با پیمانکار جهت نصب تابلو گردش به راست ممنوع و یکطرفه خ معلم11

4

پیگیری موارد مرکز کنترل دوربین ثبت تخلف

5

هماهنگی و جانمایی ایستگاه اتوبوس حصار

6

پیگیری صورتجلسه پل عابر شرکت آراد

7

پیگیری صورتجلسه شرکت سیوان شرق

8

هماهنگی و جانمایی پارکینگ آقای شکوهی صاحب الزمان3

9

پیگیری استعلام تجهیزات ترافیکی از تبریز

10

پیگیری طراحی فلش از آقای رستمی

11

پیگیری استعلام گاردریل

12

هماهنگی جهت اصلاح نیوجرسی های روبروی امام رضا 24

13

پیگیری جهت اجرای نیمکت در میدان صاحب الزمان از واحد عمران

14

پیگیری جهت اجرای سرعتکاه در بلوار امام رضا امام رضا2

15

پیگیری از فرمانداری جهت برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان

16

تحویل نامه به استانداری برنامه راهبردی

17

تحویل برنامه راهبردی گام چهارم (تغییرات) خانم دکتر حسینیان

18

پیگیری صورتجلسه و ضعیت قطعی مشاور سیوان شرق (مهندس باقری)

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

19

پیگیری نصب تابلوهای خیابان محمدیه فاز2

20

جلسه بازدید میدانی از محمدیه فاز2 برای جانمایی بولارد و تابلو با مهندس سهیلی زاده

21

بازدید میدانی با پیمانکار برای برنامه استقبال از بهار

22

پیگیری چندین مرحله از شرکت الماس نور بابت تولید تجهیزات ترافیکی

23

پیگیری از شورای ترافیک شهرستان بابت مطرح نمودن موارد درخواستی طرقبه

24

پیگیری و جانمایی ایستگاه اتوبوس در حصار توسط شرکت آراد نوین

25

هماهنگی چندین مرحله برای نصب و جانمایی ایستگاه اتوبوس شهرک نگین و مسکن مهر با آقای حضرتی

26

پیگیری فاکتورهای آقای قنایی بابت مسقف کردن پل عابر پیاده شهرک کریمی

27

بازدید هیئت فنی پارکینگ

28

بازدیذ از  دوربین های ثبت تخلف و گزارش به پلیس

29

تهیه لیست آمار ورودی شهر طرقبه یازده ماهه و تهیه آمار تصادفات

30

حضور در جلسه فرهنگیان ناحیه4

31

پیگیری جهت تشکیل و عقد قرارداد با پیمانکار خط کشی محوری با سازمان همیاری ها

32

مکاتبه با شورای ترافیک شهرستان بابت طرح های تقاطع امام رضا8، خ آشتی و ...

 

ردیف

نوع فعالیت

توضیحات

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسات داخلی سازمان

کمیسیون شهرسازی ( 3مورد)

سیوان شرق

هیئت مدیره

تأمین خودرو

کارگروه ماده18

ستاد معینه فنی

 

 

 

2

 

 

 

 

 

جلسات بیرونی و مأموریت

 

دفتر امور شهری و دفتر فنی استانداری (3مورد)

نظام مهندسی-سالن اجتماعات شاندیز

طرح فرهنگ ترافیک-فرمانداری

 

3

سرویس دهی هفتگی به نمازگزاران محترم جمعه

طرقدر-جاغرق عنبران-شهرک  بوستان-حصار-مسجدالاقصی-مسجد سبحان-شریعتی-قاسم آباد (بلوار میثاق و خیابان نهضتت و داخل طرقبه)

4

سرویس دهی و اعزام اتوبوس و مینی بوس به ادارات، ارگانها و شهروندان در مراسمات مختلف

فرمانداری (1دستگاه اتوبوس)

شهرداری (5دستگاه اتوبوس)

شهروندان ( 4دستگاه اتوبوس)

مدرسه و دارالقرآن (2دستگاه اتوبوس)

بسیج و سپاه ( 1دستگاه مینی بوس و 4دستگاه اتوبوس)

بخشداری (6دستگاه مینی بوس)

نیروی انتظامی (2دستگاه مینی بوس)

فرمانداری (3دستگاه مینی بوس)

هئت پینگ پنگ (2دستگاه مینی بوس)

شهرداری (2دستگاه مینی بوس)

بازدید میدانی (1دستگاه مینی بوس)
 

 

ردیف

نوع فعالیت

 

5

نظارت و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل

 
 

6

نظارت بر وانت بارها، مسافربر شخصی ، آژانس و سرویس مدارس

 

7

هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

 

8

بازدید روزانه از کار پیمانکار مکانیک تعمیرگاه

 

9

بازدید و نظارت از مرکز  معاینه فنی

 

10

بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز CNG

 

11

ثبت نام اتوبوسها آژانسها وانت بار ها و خودروهای سنگین در سامانه جامع آمار حمل و نقل

 

12

صدور و تمدیدخودروهای دیزیلی در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت

 

13

نظارت بر GPS مینی بوس ها و اتوبوس ها و تهیه گزارش

 

14

ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری-دبیرخانه

 

15

ثبت و صدور مأموریت ، مرخصی و اضافه کار نیروهای سازمان

 

16

تشکیل پرونده رانندگان ( آژانس ، وانت بار، خودروهای سنگین)

 

17

صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان (آژانس-مسافربر شخصی)

 

18

صدور و تمدید پروانه فعالیت و اشتغال خودروهای وانت و سنگین

 

19

کارواش

 

20

تعمیرات

 

21

تعداد کارت های صادره معاینه فنی

 

22

تهیه و تنظیم صورتخلاصه هزینه های انجام شده

 

23

تکمیل اسناد و ثبت فیش های مالی سازمان

 

24

برنامه ریزی و هماهنگی کلیه جلسات سازمان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

footer banner