گزارش عملکرد خرداد ماه 1400
گزارش عملکرد خرداد ماه 1400

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

   

گزارش ترافیکی :

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

1

پیگیری قرارداد روشن طلوع روشان (دوربین ها)

5

2

مکاتبه با شهردار بابت طرح دسترسی فرمانداری و دادگستری

2

3

پیگیری مصوبه های شورای ترافیک شهرستان

3

4

تهیه گزارش و بررسی فاکتورهای نصب تجهیزات ترافیکی

6

5

برگزاری جلسه با مسافربرهای شخصی

1

6

دادگستری پیشگیری از جرم بابت دسترسی به معابر موجهای خروشان

2

7

ارسال طرح پیشنهادی آقای اشکانی و ارسال برای مشاور

2

8

تهیه گزارش و بررسی نصب نرده های ویلاژتوریست

2

9

بررسی مصوبات قبلی شورای ترافیک استان برای جلسه جدید

3

10

بررسی فاکتورهای هلی شات آقای لنگران

2

11

برگزاری جلسه شورای ترافیک استان

1

12

تهیه صورت وضعیت شرکت کهن سازه توس

1

13

پیگیری درخواست های شرکت آراد

7

14

پیگیری نصب لوله U شکل برای رسالت 12

2

15

پیگیری زیباسازی پل عابر امام رضا4 و مکاتبه با عمران

1

16

مکاتبه با آقای رجب زاده برای دوربین های نظارتی

 

3

17

پیگیری بودجه مصوب از واحد مالی

1

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

18

پیگیری پلمپ رستوران های فاقد پارکینگ اعلامی از سمت پلیس راهور

2

19

پیگیری نصب ایستگاه جاغرق و مکاتبه برای جانمایی

3

20

پیگیری نصب ایستگاه نقندر

2

21

پیگیری نصب نرم افزار انبارداری

6

22

درخواست بابت خرید گاردریل

2

23

مکاتبه با استانداری بابت مهر و امضا طرح بلوار امام رضا

1

24

مکاتبه با شهرداری منطقه 9 بابت جلوگیری از بوستان وکیل آباد در ایام خاص

1

25

پیگیری و بررسی شرح خدمات ایام خاص و تحویل از دکتر شاداب مهر

2

26

بازدید پارکینگ امام رضا2

1

27

مکاتبه با خدمات شهر بابت شستشوی خطوط علابر و سرعتکاه

1

28

ابلاغ قرارداد شرکت روشان طلوع شرق

1

29

پیگیری و مکاتبه شرکت آراد نوین برتر

2

30

بازدید پیگیری جمع آوری دکه آقای زنگویی اول جاده شاندیز

1

31

ثبت سیبنا برای اجرای تجهیزات ترافیکی برای یکسال

2

32

مکاتبه با شهردار بابت تغییر قیمت انجام اصلاح حریم برق پل عابر و پیگیری

8

33

بازدید از ایستگاه و جابجایی ایستگاه امام رضا37 تپه نصوح آباد

2

34

بازدید از کوهساران بابت لکه گیری آسفالت

1

35

بازدید از خیابان آشتی به اتفاق سرهنگ ایزدی

1

36

بازدید با پیمانکار دوربین های ثبت تخلف از سطح شهر

2

37

تهیه لیست تجهیزات ترافیکی نصب و خرید و مکاتبه با شهردار

2

38

بازدید میدانی بابت خط کشی محوری مسکن مهر و مسکن جوانان و آشتی

3

39

تهیه لیست نیروهای سازمان برای اضافه کار شرکتی

2

40

شرکت در جلسه نمازجمعه بابت انتقال به امام زادگان

1

41

شرکت در جلسه تماشاخانه بازار بعثت

1

42

هماهنگی جهت نصب بولارد خیابان محمدیه

1

43

تهیه گزارش و استعلام خرید و نصب گاردریل

2

44

پیگیری قرارداد نصب تجهیزات ترافیکی

3

 

تهیه طرح های ترافیکی

تهیه طرح اصلاحی پوسته محور اشتی در محدوده  امام رضا 47    و شرکت در جلسات کمسیون شهرسازی و جلسات کارشناسی

طرح اتصال معبر امام رضا 47 به محور 25 متری  در محدوده دبستان توحید نصوح آباد

ایسگاه گذاری جداول بولوار معلم با عنایت به درخواست واحد عمران

بررسی شرخ خدمات مشاور در خصوص مطالعه و ارائه راهکارهای مدیریت ترافیک روزهای تعطیل

جانمایی و طراحی تابلوهای هدایت مسیر تقاطع کوهساران – حصار ( 4 عدد موشکی ) + ( 2 عدد کنسولی)

طراحی پلان ترافیکی و جانمایی تابلو و پایه تابلو در تقاطع به صورت حضوری به همراه پیمانکار

بررسی و امکان سنجی احداث یک دهنه آبرو با دهانه 5 متر و ارتفاع 4 متر در محل تقاطع چشم انداز

پاسخگویی و هماهنگی با ناظر شرکت گاز در خصوص سوالات مربوط به پروفیل طولی تقاطع

شرکت در جلسه شورای ترافیک استان در خصوص ارائه طرح همسطح تقاطع ورزش

بازدید های کارشناسی به همراه کارشناسان بخش های مختلف از سایت موتوری وسایل سنگین موتوری در مجاور آرامستان گچکنه

تهیه گزارش در خوصص احداث نرده میانی و جابجایی پل عابر پیاده موج های خروشان در مجاورت سایت های فرمانداری و دادگشتری

بازدید میدانی از نحوه ی عملکرد طرح بولوار معلم  وشناسایی مشکلات و ارائه راهکار از قبیل ( کمبود تابلو ها ، روشنایی در محل های بحرانیو ..)

 

- جلسات داخلی سازمان  

 •  کمیسیون  شهرسازی 4 جلسه
 • شورای ترافیک استان
 • مینی بوسرانان
 • مسافربرهای شخصی
 • شرکت علم سیر و سهامداران

جلسات بیرونی و مأموریت

 • دفتر امور شهری و دفتر فنی استانداری ( 3 جلسه)
 • شورای همتا-استانداری (1 جلسه)
 • شورای ترافیک-فرمانداری ( 1 جلسه)

 

دیگر اقدامات و فعالیتهای انجام شده سازمان

 • پیگیری مشکلات مردمی در خصوص سرویس دهی اتوبوس و مینی بوس
 • نظارت،بازرسی و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل
 • نظارت،بازرسی مسافربر شخصی ، آژانس
 • بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز CNG
 • بازدید روزانه از پارکینگ
 • نظارت بر امور تاکسی 133
 • نظارت بر GPS مینی بوس ها و تهیه گزارش
 • پیگیری قرارداد و بررسی صورت وضعیت معاینه فنی
 • پیگیری قرارداد الیت
 • جمع آوری  ماهیانه لیست رانندگان آژانسی جهت سهمیه یارانه سوخت آژانسی و ارسال به اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
 • بایگانی نامه های سازمان  130 نامه
 • ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری-دبیرخانه 130 نامه
 • توزیع مواد ضدعفونی و ماسک بصورت مستمر در بین رانندگان
 • صدور و تمدید پروانه فعالیت خودروهای وانت و سنگین در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت
  صدور 10 مورد       تمدید 35 مورد

هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

 • فرمانداری ( 4 دستگاه مینی بوس)
 • شهرداری ( 1 دستگاه مینی بوس)

 

تشکیل پرونده رانندگان (وانت ، خودروهای سنگین،آژانس، مسافربر شخصی)

نوع خودرو

وانت

خودروهای سنگین

آژانس

تعداد

10

5

2

 

صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان (آژانس-مسافربر شخصی)

نوع خودرو

آژانس

مسافربر شخصی

تعداد

4

---

 

نظارت و انجام کارواش اتوبوس ها ،مینی بوس ها و خودروهای شهرداری

اتوبوس

مینی بوس

ماشین آلات و خودروهای سنگین

متفرقه

31

46

63

140

 

نظارت و انجام تعمیرات اتوبوس  و خودروهای شهرداری

 

اتوبوس

خودروهای شهرداری

95

11

 

 

 

 

 

 

footer banner