• صفحـه اصلی
  • گفته شده هنگام رانندگی در ماشین معروف رولز رویس Slogan، در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، بلندترین صدایی که در داخل کابین خودرو شنیده میشود...
گفته شده هنگام رانندگی در ماشین معروف رولز رویس Slogan، در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، بلندترین صدایی که در داخل کابین خودرو شنیده میشود...
گفته شده هنگام رانندگی در ماشین معروف رولز رویس Slogan، در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، بلندترین صدایی که در داخل کابین خودرو شنیده میشود...

۱۳۹۹/۰۳/۱۴

گفته شده هنگام رانندگی در ماشین معروف رولز رویس Slogan، در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، بلندترین صدایی که در داخل کابین خودرو شنیده میشود، صدای تیک تاک ساعت است ...

footer banner