• صفحـه اصلی
  • مشکلات مسافربرهای شخصی شهر طرقبه طی جلسه ای مطرح گردید.
مشکلات مسافربرهای شخصی شهر طرقبه طی جلسه ای مطرح گردید.
مشکلات مسافربرهای شخصی شهر طرقبه طی جلسه ای مطرح گردید.

۱۴۰۰/۰۳/۱۸

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه طی جلسه ای که با حضور مدیر عامل این سازمان و کلیه رانندگان مسافربرهای شخصی برگزار گردید  ، ضمن انتخاب نماینده ، مشکلات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت .

 

footer banner