گزارش عملکرد مرداد ماه 1400
گزارش عملکرد مرداد ماه 1400

۱۴۰۰/۰۶/۰۱

 

گزارش ترافیکی :

 

 ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

1

نصب تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی بلوار امام رضا

2

سفارش تابلو هدایت مسیر فرمانداری و دادگستری

3

بولارد خیابان محمدیه بررسی و نصب

 

4

هماهنگی جهت نصب تابلوهای هدایت مسیر فرمانداری

5

هماهنگی جهت خط کشی سرعتگیر مسکن جوانان

6

تهیه گزارش پروژه VMS

7

تهیه تابلوهای پارکینگ برای دادگستری

8

مکاتبه راهور با سازمان جهت اجرای سرعتکاه خیابان شکوفه

9

هماهنگی با عمران جهت لکه گیری آسفالت خیابان کوهساران

10

نصب تجهیزات ترافیکی سه راهی حصار کوهساران

11

نصب یک ردیف گل میخ وسط مسیر کوهساران به سمت حصار

12

اجرای نیوجرسی تقاطع عنبران1 و آبگیری چالیدره

13

جمع آوری سرعتگیر پلاستیکی خیابان بهشت بعد از مکاتبه راهور

14

جانمایی ایستگاه اتوبوس روبروی تپه نصوح آباد

15

تهیه لیست هزینه های شرکت آراد (مکاتبه با شهردار)

16

مکاتبه با فرمانداری بابت خودروهای شرکت آبتین اندیش

17

پیگیری جهت نصب احداث سرعتکاه مسکن جوانان

18

هماهنگی با کارپرداز جهت تهیه لباس برای رانندگان

19

پیگیری جهت ضدعفونی ناوگان حمل و نقل

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

 

20

هماهنگی با کارپرداز جهت تهیه مواد ضدعفونی کننده

 

21

نصب چشم گربه ای خیابان کوهساران

 

22

هماهنگی جهت نصب بنر برای هدایت مسیر فرمانداری

 

23

نصب ایستگاه اتوبوس جاغرق و نقندر

 

24

هماهنگی جهت ارسال نیوجرسی برای محدودیت ترافیکی

 

25

هماهنگی جهت انسداد مسیرهای فرعی به سمت طرقبه

 

 

1

طراحی مسیر کنارگذر در خوصوص دسترسی به پمپ بنزین طرقبه

2

درخواست و تهیه محدوده مورد نظر دسترسی پمپ بنزین و ارسال برای واحد نقشه برداری

3

بازدید میدانی به همراه شهردار محترم و مالک پمپ بنزین از محدوده پمپ بنزین موجود

4

جلسات حضوری با واحد املاک در خصوص مسیر دسترسی و بررسی زمین های مجاور

5

جلسه حضوری با پلیس محترم راهور در محل پایگاه و گرفتن تاییده از پلیس در خصوص اجرای طرح

6

بازدید روشنای با کارشناس تاسیسات برقی (آقای صمدی ) در خصوص درخواست نصب روشنایی -  نامه شماره 340

7

شناسایی مشکل –  عدم ایمنی عابرین در محل اتصال مسیر اتصال خروجی بعثت به میدان صاحب الزمان

8

ارائه طرح و راهکار در خصوص ایمن سازی محدوده   اتصال مسیر خروجی بعثت به میدان صاحب الزمان

9

طراحی ، جانمایی و نظارت بر اجرای علائم ترافیکی در مسیر اتصال  خورجی بعثت به میدان صاحب الزمان

10

ثبت مطالعات ترافیکی و تجهیزات ترافیک در سامانه سیبنا

11

پاسخگویی به درخواست کتبی  مراجعین در خوصص بازبینی دروبین های نظارتی

12

شناسایی مکشل رسالت 2  در خصوص عدم دید کافی

13

ارائه راهکار و جانمایی علائم ترافیکی در محدوده

14

شناسایی مشکل عنبران یک و جلسه با کارشناس عمران  درخصوص امکان اصلاح محدوده به لحاظ فنی و اقتصادی

15

بررسی مشکل سرعتکاه مجتمع آفتاب و ارائه راهکار –نامه 471

16

بررسی و تهیه گزارش  در خصوص ملک آقای جباری در انتهای کوچه امام رضا 19 به لحاظ عقب نشینی

17

ارائه مشکل دسترسی به کوچه امام رضا 19 باتوجه به انسداد آن در طرح مصوب بولوار امام رضا و اعلام نظر و اطلاع رسانی به واحد عمران در خصوص اصلاح طرح مصوب توسط مشاور طرح

 

- جلسات داخلی سازمان  

 •  کمیسیون  شهرسازی 2 جلسه
 • هیأت مدیره  4 جلسه

کمیته

جلسات بیرونی و مأموریت

 • دفتر امور شهری و دفتر فنی استانداری ( 5 جلسه)
 • شورای همتا-استانداری (1 جلسه)

 

دیگر اقدامات و فعالیتهای انجام شده سازمان

 

 • پیگیری مشکلات مردمی در خصوص سرویس دهی اتوبوس و مینی بوس
 • نظارت،بازرسی و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل
 • نظارت،بازرسی مسافربر شخصی ، آژانس
 • بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز CNG
 • بازدید روزانه از پارکینگ
 • نظارت بر امور تاکسی 133
 • نظارت بر GPS مینی بوس ها و تهیه گزارش
 • توزیع مواد ضدعفونی و ماسک بصورت مستمر در بین رانندگان
 • پیگیری قرارداد و بررسی صورت وضعیت معاینه فنی
 • پیگیری آژانس133
 • پیگیری سامانه بلیت الکترونیک
 • نظارت بر قرارداد الیت
 • بایگانی نامه های سازمان 133 نامه
 • ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری-دبیرخانه نامه
 • صدور کارت شناسایی رانندگان مینی بوس 2 عدد
 • صدور و تمدید پروانه فعالیت خودروهای وانت و سنگین در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت
  صدور 17 مورد       تمدید 35 مورد

 

هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

 • بهزیستی 5 دستگاه مینی بوس
 • شهرداری 1 دستگاه مینی بوس

 

تشکیل پرونده رانندگان (وانت ، خودروهای سنگین،آژانس، مسافربر شخصی)

نوع خودرو

وانت

خودروهای سنگین

آژانس

تعداد

12

5

---

 

صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان (آژانس-مسافربر شخصی)

نوع خودرو

آژانس

مسافربر شخصی

تعداد

7

1

 

نظارت و انجام کارواش اتوبوس ها ،مینی بوس ها و خودروهای شهرداری

اتوبوس

مینی بوس

ماشین آلات و خودروهای سنگین

متفرقه

30

40

20

35

 

نظارت و انجام تعمیرات اتوبوس  و خودروهای شهرداری

 

اتوبوس

خودروهای شهرداری

100

4

 

 

 

 

 

footer banner