گزارش عملکرد دی ماه 1399
گزارش عملکرد دی ماه 1399

۱۳۹۹/۱۱/۰۱

   

گزارش ترافیکی :       

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

1

پیگیری مشخصات فنی دوربین ها و نامه های سیبنا

2

پیگیری فاکتور و ثبت سیبنا خرید نیوجرسی (پایدار بتن) عنبران 1

3

پیگیری و نصب تابلو و سرعتگاه برای بلوار امام خمینی و جواب نامه پلیس

4

پیگیری و ثبت سیبنا  GPS مینی بوس و اتوبوس ها

5

پیگیری مکاتبه انجام شده بابت مطالعات جامع حمل و نقل با شهرسازی و عمران

6

مکاتبه با شهردار پروژه های 1400 واحدهای شهرداری

7

پیگیری مکاتبه های شرکت آراد بابت ایستگاههای اتوبوس و پل عابر

8

پیگیری فاکتورهای شرکت پایدار بتن و ثبت سیبنا

9

مکاتبه با عمران جهت احداث سرعتکاه روبروی حسینیه علی اصغر

10

پیگیری و بررسی فاکتورهای نصب تجهیزات ترافیکی

11

هماهنگی جلسه با نظام مهندسی بابت صلاحیت ترافیکی

12

هماهنگی و تعیین جلسه با دکتر نادران

13

بازدید با آقای نجات محمد بابت جانمایی محل دوربین نظارتی امام خمینی

14

بررسی نقشه های ارباب رجوع بابت بحث پارکینگ امام رضا(ع)

15

تهیه گزارش لیست قیمت گذاریهای تبلیغاتی تابلوها برای آراد

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

16

پیگیری و بررسی تحویل نامه نظارت پل های عابر پیاده

17

هماهنگی جلسه با شهرسازی و دفتر فنی برای طرح جامع حمل و نقل

18

هماهنگی جلسه برای بحث شرکت آراد

19

مکاتبه با نظام مهندسی و بنیاد اسلامی انقلاب بابت صلاحیت ترافیکی

20

مکاتبه با شرکت آراد بابت ارسال کلیه مدارک شرکت

21

بازدید از پارکینگ طاق بستان بابت ارائه به راهور

22

هماهنگی و بازدید با جناب سرهنگ ایزدی برای پارکینگ

23

پیگیری از امور قراردادهای بابت مدارک و قراردادهای شرکت آراد

24

حضور در جلسه صلاحیت ترافیکی با نظام مهندسی

25

جانمایی تابلو راهور و نصب تابلو در بلوار امام خمینی

26

جانمایی سرعتکاه در بلوار امام خمینی و مسیر عنبران

27

هماهنگی جهت نصب تابلو سرعتکاه بلوارامام خمینی و جانمایی

28

مکاتبه با شهردار مطالعات طرح جامع حمل و نقل و شهرسازی

29

مکاتبه با راهور و صدور مجوز جمع آوری پل عابر امام رضای4 برای آراد نوین

30

تهیه صورتجلسه صلاحیت ترافیکی و ارسال به نظام مهندسی

31

پیگیری و جذب اوراق مشارکت استانداری به مبلغ 65 میلیون تومان

32

هماهنگی با مشاور راژان تدبیر بابت طرح دسترسی و مشارکت با طرقبه

33

هماهنگی پیمانکار جهت نصب بولارد سنگی خیابان صاحب الزمان

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

34

هماهنگی پیمانکار جهت نصب بولارد سنگی خیابان رسالت

35

مکاتبه با عمران و شرکت برق شهرستان بابت پل امام رضای 4

36

پیگیری تفریق بودجه ترافیکی با استانداری آقای محمدزاده

37

پیگیری سازه تابلو VMS و پایه های نصب شده

38

برگزاری جلسه بلوار بهارستان بابت طرح اجرایی

39

هماهنگی جهت رنگ آمیزی سرعتکاه اجرایی جدید

40

هماهنگی جهت نصب تابلو ایستادن ممنوع روبروی پلیس راهور

41

پیگیری پروژه های مطالعاتی بودجه 1400 جهت تهیه شرح خدمات

 

طرح های ترافیکی

ردیف

نام ریز پروژه

 

شرح آیتم

 

1

طراحی مقطع عرضی و پلان هندسی شبکه معابر

سایت های فرمانداری و دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

تهیه طرح مقطع عرضی معابر در صورت ارجاع به کمیته فنی سازمان (تبصره 1)

 

2

طراحی مقطع عرضی و پلان هندسی شبکه معابر
سایت های فرمانداری و دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

 

تهیه پلان هندسی معابر شریانی درجه 2 و جمع و پخش کننده( کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می گردد)

 

3

بررسی مجوز حفاری شرکت گاز عنبران یک
موضوع نامه به شماره 1448 مورخ 99/10/13

 

سایر فعالیتهای پیش بینی نشده براساس صورتجلسه توافقی و دستور کار

 

4

بررسی مجوز حفاری شرکت گاز عنبران یک
موضوع نامه به شماره 1448 مورخ 99/10/13

 

بررسی اولیه درخواست های وارده و تهیه پاسخ نامه ها بصورت موردی (مازاد بر مکاتبات معمول مشاور)

 

5

بررسی مجوز حفاری شرکت گاز امام رضا 34
موضوع نامه به شماره 13368 مورخ 99/10/15

 

سایر فعالیتهای پیش بینی نشده براساس صورتجلسه توافقی و دستور کار

 

6

بررسی مجوز حفاری شرکت گاز امام رضا 34
موضوع نامه به شماره 13368 مورخ 99/10/15

 

بررسی اولیه درخواست های وارده و تهیه پاسخ نامه ها بصورت موردی (مازاد بر مکاتبات معمول مشاور)

 

7

بررسی وضعیت مسیر دسترسی املاک امام خمینی
موضوع نامه به شماره 13180 مورخ 99/10/13

 

سایر فعالیتهای پیش بینی نشده براساس صورتجلسه توافقی و دستور کار

 

8

تهیه طرح توجیهی افزایش ناوگان حمل ونقل همگانی شهر طرقبه

 

تهیه گزارشات مدیریتی

 

9

تهیه طرح توجیهی افزایش ناوگان حمل ونقل همگانی شهر طرقبه

 

سایر فعالیتهای پیش بینی نشده براساس صورتجلسه توافقی و دستور کار

 

10

انجام کلیه کارهای محوله از طرف سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری طرقبه

 

انجام کلیه کارهای محوله از طرف سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری طرقبه

 

 

- جلسات داخلی سازمان  

 •  کمیسیون شهرسازی 3جلسه
 • ستاد معاینه فنی
 • مطلعات جامع حمل و نقل
 • بررسی پرونده آراد
 • نظام مهندسی
 • اتوبوس و مینی بوس (شورای شهر)
 • تابلو VMS

 

جلسات بیرونی و مأموریت

 • دفتر امور شهری و دفتر فنی استانداری ( 1 جلسه)
 • شورای ترافیک شهرستان-فرمانداری ( 1 جلسه)
 • طرح هندسی دادگستری-دادگستری ( 1 جلسه)
 • سرهنگ اویسی –پلیس راهور (2جلسه)

دیگر اقدامات و فعالیتهای انجام شده سازمان

 

 

 • پیگیری مشکلات مردمی در خصوص سرویس دهی اتوبوس و مینی بوس
 • تحویل نامه های اداری
 • هماهنگی کلیه امور چاپخانه
 • نظارت،بازرسی و تنظیم خطوط و بازدید روزانه از ناوگان حمل و نقل
 • نظارت،بازرسی وانت بارها، مسافربر شخصی ، آژانس
 • بازدید و نظارت از جایگاه سوخت گاز CNG
 • بازدید روزانه از پارکینگ
 • نظارت بر امور تاکسی 133
 • نظارت بر GPS مینی بوس ها و تهیه گزارش
 • برنامه ریزی و انجام بازرسی های مجوز تردد خودرو
 • پیگیری قرارداد معاینه فنی
 • پیگیری قرارداد صنوبرانه
 • پیگیری قرارداد تاکسی133
 • بایگانی نامه های سازمان  257 نامه
 • ثبت نامه ها در اتوماسیون اداری-دبیرخانه 257 نامه
 • ثبت نام آژانسها در سامانه جامع آمار حمل و نقل 1 مورد
 • پیگیری برون سپاری صدور کارت هوشمند تاکسی ها و وانت بارها

 

 

 • پیگیری قرارداد معاینه فنی و صورت وضعیت آنها
 • نظارت بر ناوگان در ساعت غیر اداری و کنترل ناوگان در پمپ بنزین به جهت با مسافر نردن گازوییل در داخل پمپ بنزین
 • توزیع مواد ضدعفونی و ماسک بصورت مستمر در بین رانندگان
 • هماهنگی سرویس برای پلیس راهور و اماکن و نیروی انتظامی
 • هماهنگی و ثبت در سیبنا به جهت تعمیرات ناوگان
 • صدور و تمدید پروانه فعالیت خودروهای وانت و سنگین در کارتابل سامانه ثبت نام سوخت
  صدور 13 مورد تمدید 70 مورد
 • هماهنگی کلیه امورات دربستی و خدمات به شهروندان

نیروی انتظامی 5 دستگاه مینی بوس

 

 • تشکیل پرونده رانندگان (وانت ، خودروهای سنگین،آژانس، مسافربر شخصی)

نوع خودرو

وانت

خودروهای سنگین

آژانس

مسافربر شخصی

تعداد

9

4

3

---

 
 • صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگان (آژانس-مسافربر شخصی)

نوع خودرو

آژانس

مسافربر شخصی

تعداد

18

---

 

 

 • نظارت و انجام کارواش اتوبوس ها ،مینی بوس ها و خودروهای شهرداری

اتوبوس

مینی بوس

ماشین آلات و خودروهای سنگین

متفرقه

16

52

76

94

 

 

 • نظارت و انجام تعمیرات اتوبوس ها و خودروهای شهرداری

 

اتوبوس

خودروهای شهرداری

90

10

 

 

 • بازدید و نظارت از مرکز معاینه فنی ، آمار تعداد خودرو تأیید و رد شده و بازدید چشمی خودروها

تعداد خودرو اولیه

تأیید شده

رد شده

بازدید چشمی

7509

7004

1198

تک مخزن596 بانرخ 27500تومان

دومخزن 295 با نرخ 42500تومان

 

 

 

 

 

 

footer banner