استفاده از تجربیات می‌تواند موجب افزایش کیفیت خدمات به شهروندان شود

استفاده از تجربیات می‌تواند موجب افزایش کیفیت خدمات به شهروندان شود [ ادامه مطلب ... ]

آماده نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی کشور هستیم/ ۵ هزار تاکسی در انتظار تحویل

آماده نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی کشور هستیم/ ۵ هزار تاکسی در انتظار تحویل [ ادامه مطلب ... ]

جلسه جمع بندی نهایی سند راهبردی و عملیاتی شهرداری برگزار گردید

جلسه جمع بندی نهایی سند راهبردی و عملیاتی شهرداری برگزار گردید [ ادامه مطلب ... ]

تاکسی اینترنتی «هشت» اولین تاکسی خیریه دنیا / از پورشه‌سواران تا چهره‌ها، در صف خدمت به معلولان

تاکسی اینترنتی «هشت» اولین تاکسی خیریه دنیا / از پورشه‌سواران تا چهره‌ها، در صف خدمت به معلولان [ ادامه مطلب ... ]

footer banner