ساعات سرویس اتوبوس و مینی بوس های شهر طرقبه

زمان سرویس دهی اتوبوس و مینی بوس های شهر طرقبه [ ادامه مطلب ... ]

واریز ۱۶ مرحله اعتبار سوخت مشمولان فعال حوزه حمل و نقل عمومی

واریز ۱۶ مرحله اعتبار سوخت مشمولان فعال حوزه حمل و نقل عمومی [ ادامه مطلب ... ]

آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان

آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان [ ادامه مطلب ... ]

خلاصه ای از مهمترین فعالیت های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه در سال 1399

خلاصه ای از مهمترین فعالیت های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه در سال 1399 [ ادامه مطلب ... ]

درخواست وزیر کشور برای اولویت رانندگان حمل ونقل عمومی برای واکسن کرونا

درخواست وزیر کشور برای اولویت رانندگان حمل ونقل عمومی برای واکسن کرونا [ ادامه مطلب ... ]

footer banner