جلسه برنامه راهبردی در حوزه حمل و نقل و ترافیک برگزار شد

جلسه برنامه راهبردی در حوزه حمل و نقل و ترافیک برگزار شد [ ادامه مطلب ... ]

جلسه تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری طرقبه در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد

جلسه تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری طرقبه در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری برگزار شد [ ادامه مطلب ... ]

بازدید از مدارس شهر طرقبه در خصوص بررسی وضعیت ترافیکی و سرویس دهی به دانش آموزان

بازدید از مدارس شهر طرقبه در خصوص بررسی وضعیت ترافیکی و سرویس دهی به دانش آموزان [ ادامه مطلب ... ]

اضافه شدن ده دستگاه مینی بوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر طرقبه

اضافه شدن ده دستگاه مینی بوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر طرقبه [ ادامه مطلب ... ]

آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان

آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان [ ادامه مطلب ... ]

در روز عاشورای حسینی سرویس دهی اتوبسرانی شهر طرقبه تعطیل است

در روز عاشورای حسینی سرویس دهی اتوبسرانی شهر طرقبه تعطیل است [ ادامه مطلب ... ]

در روز عاشورای حسینی سرویس دهی اتوبسرانی شهر طرقبه تعطیل است

در روز عاشورای حسینی سرویس دهی اتوبسرانی شهر طرقبه تعطیل است. [ ادامه مطلب ... ]

گزارش تصویری از توزیع مواد ضدعفونی و ماسک توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه

گزارش تصویری از توزیع مواد ضدعفونی و ماسک توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه [ ادامه مطلب ... ]

footer banner