کم استرس ترین و پر استرس ترین شهر های جهان کدام اند؟

کم استرس ترین و پر استرس ترین شهر های جهان کدام اند؟ [ ادامه مطلب ... ]

گفته شده هنگام رانندگی در ماشین معروف رولز رویس Slogan، در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، بلندترین صدایی که در داخل کابین خودرو شنیده میشود...

گفته شده هنگام رانندگی در ماشین معروف رولز رویس Slogan، در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، بلندترین صدایی که در داخل کابین خودرو شنیده میشود... [ ادامه مطلب ... ]

بهره گیری از بخار و پخش آب در المان های فضاهای شهری جهت خلق نوع و حس خاصی از مکان و ایجاد حس خاطره انگیزی در شهروندان ...

بهره گیری از بخار و پخش آب در المان های فضاهای شهری جهت خلق نوع و حس خاصی از مکان و ایجاد حس خاطره انگیزی در شهروندان ... [ ادامه مطلب ... ]

نخستین تاکسی دار ایرانی و بنیانگذار تاکسیرانی ایران یک زن بود

نخستین تاکسی دار ایرانی و بنیانگذار تاکسیرانی ایران یک زن بود [ ادامه مطلب ... ]

footer banner