تغییر مسیرهای جدید حرکت ناوگان اتوبوسرانی شهر طرقبه

تغییر مسیرهای جدید حرکت ناوگان اتوبوسرانی شهر طرقبه [ ادامه مطلب ... ]

در روز عاشورای حسینی سرویس دهی اتوبسرانی شهر طرقبه تعطیل است

در روز عاشورای حسینی سرویس دهی اتوبسرانی شهر طرقبه تعطیل است [ ادامه مطلب ... ]

تسهیلات حمایتی دولت ویژه کسب وکارهای شدیدا آسیب دیده از کرون

تسهیلات حمایتی دولت ویژه کسب وکارهای شدیدا آسیب دیده از کرون [ ادامه مطلب ... ]

مزایده مینی بوس هیوندای مدل 88 جهت سرویس دهی در خطوط شهر طرقبه

مزایده مینی بوس هیوندای مدل 88 جهت سرویس دهی در خطوط شهر طرقبه [ ادامه مطلب ... ]

footer banner