توصیه‌ جدید در اسپانیا برای جلوگیری از شیوع کرونا در حمل و نقل عمومی؛ «سکوت کنید»

توصیه‌ جدید در اسپانیا برای جلوگیری از شیوع کرونا در حمل و نقل عمومی؛ «سکوت کنید» [ ادامه مطلب ... ]

وسایل نقلیه‌ای که احتمالا هیچ‌گاه سوارنخواهید شد

وسایل نقلیه‌ای که احتمالا هیچ‌گاه سوارنخواهید شد [ ادامه مطلب ... ]

footer banner